Gıda Ormanı

Gıda ormanı, çoğunluğu çok yıllıklardan oluşan kalıcı tarım (permakültür) yöntemidir. Gıda üretiminin ötesinde monokültür yerine çoklukültürü destekler, toprak kalitesi ve canlı çeşitliliğini arttırmayı gözetir. Kullanılan bitkiler birbirlerini olumlu yönde etkileyerek uyum içinde yaşarlar. Sistemde gıda üreten türlerin yanı sıra; ilaç, yem ve/veya yakıt olarak kullanılabilecek türlerde olabilir. Meyve ve yemiş veren ağaçlar ile destek türler olan farklı boylardaki ağaçlar, çalılar, otlar ve sarmaşıklar bir gıda ormanını oluşturabilecek elemanlardandır. 1)

1.Kubbeli/Uzun Ağaç Katmanı

2.Ağaççık/Geniş Çalı Katmanı

3.Çalı Katmanı

4.Otsu Bitkiler Katmanı

5.Yerörtücü/Sürünücü Bitkiler Katmanı

6.Toprakaltı Bitkiler Katmanı

7.Dikey/Tırmanıcı Katman

8.Aquatik/Sulak Alan Katmanı

9.Mantar Katmanı
Bilgiyi paylaşmayı unutma! ;-)


  • permakultur/gıda_ormanı/gıda_ormanı.txt
  • Son değiştirilme: 2018/03/02 01:51
  • Değiştiren: Emrah