Kullanıcı Aletleri

Site Aletleri


kaydırma çubuğu

Hoşgeldin!

Selamlar… EkoHarita bilginin özgürleşmesi hayaliyle yola çıkmış bir projedir. Bunun ilk ve mütevazi adımı olan DokuWiki altyapısıyla ansiklopedimizi/terimler kütüphanemizi kurduk. Bu mini kütüphane sayesinde, bildiklerimizi ufak ufak depolayarak ve paylaşarak erişilebilir kılmak, aynı zamanda da damıtılmış bilgiyi bir araya getirerek temiz bir bilgi bankası oluşturmak niyetindeyiz. Doğa yolumuz olsun…

Bildiklerini başkalarıyla paylaşmak, Ekopedi'yi nasıl kullanacağın ile ilgili detaylı bilgi ve projeye destek olmak için ilkadim sayfasını ziyaret edebilirsin.

Sevgilerle,
Doğa Yolumuz Olsun
Ekoharita.org Ailesi
Dünya varmış! ^_^

ekoloji:ekoloji

Tanım

Ekoloji (ya da doğa bilimi), canlıların birbirleri ve çevreleriyle ilişkilerini inceleyen bilimdir. Ekosistemse canlı ve cansız çevrenin tamamıdır. Kelime kökeni Eski Yunanca οἶκος (oikos), “ev, yakın çevre”; -λογία, (logia) “bilimi”[A] kelimelerinin birleşiminden gelmektedir.1) Ekosistemi de abiyotik faktörler (toprak, su, hava, iklim gibi cansız faktörler) ve biyotik (üreticiler, tüketiciler ve ayrıştırıcılar) faktörler olmak üzere iki faktör oluşturur. 2)

Kapsam

Bu tanımlamadaki organizmalar; diğer bir deyim ile canlılar veya canlı çevre, insan, hayvan ve bitkilere ait bireyleri veya bunlardan oluşmuş toplulukları ifade etmektedir. Tanımlamanın içinde geçen organizmaların içinde yaşadıkları ortam deyimi ise cansız çevre olarak da ifade edilir ve hava, su, toprak, ışık gibi faktörleri kapsar. Ekolojinin anatomi, bitki beslenmesi, botanik, fizik, fizyoloji, coğrafya, klimatoloji, kimya, jeoloji, jeomorfoloji, meteoroloji, morfoloji, patoloji, pedoloji ve zooloji gibi bilim dalları ile yakın ilgisi vardır.

Araştırma konusu, yöntemi ve amaçlarındaki bazı özellikleri yardımıyla çevre bilimi diğer doğa bilimlerinden ayırma imkânı vardır. Ekoloji, bütün canlılar için ortak olan ve canlılar üzerinde etki yapabilen temel konularla ilgilenir. Diğer bir ayırıcı özelliği ise ekolojinin bir canlıya ait belirli organları ve bu organlardaki hayat süreçlerini değil, canlıların içinde bulundukları hayat ortamı ve diğer canlılarla olan karşılıklı ilişkilerini incelemesidir. 3)

Ekolojik Disiplinler

1)
Almanca Ökologie, o da Grekçe οἶκος, “ev” + -λογία, “çalışması”
ekoloji/ekoloji.txt · Son değiştirilme: 2018/02/12 20:18 Değiştiren: alpercankilic